Naslovna Vijesti Politika Ekspertni i pravni tim za rješavanje problema odlagališta Trgovska gora
Ekspertni i pravni tim za rješavanje problema odlagališta Trgovska gora
0

Ekspertni i pravni tim za rješavanje problema odlagališta Trgovska gora

0

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Odluku o imenovanju Ekspertnog tima za praćenje stanja i aktivnosti u vezi s problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore, uz korekcije na sjednici.

Na sjednici je donesena i Odluka o imenovanju Pravnog tima za izradu strategije pravne zaštite interesa Bosne i Hercegovine u vezi s pitanjima odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore – saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Ekspertni tim, sastavljen od predstavnika državnih, entitetskih, kantonalnih i lokalnih vlasti, te naučne zajednice, sačinit će sveobuhvatnu stručnu analizu stanja i uticaja mogućeg odlagališta na Trgovskoj gori; izraditi prijedlog mjera zaštite stanovništva u 13 općina u BiH u slivu rijeke Une i zaštite životne sredine. Također će definirati ekonomična i efikasna rješenja za sprečavanje, ublažavanje i praćenje značajnih negativnih uticaja eventualnog odlagališta.

Tim će imati i druge zadatke, po nalogu Vijeća ministara i Korodinacionog tijela za praćenje stanja i aktivnosti u vezi s problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore.

Prvi sastanci ovih timova trebali bi biti održani tokom narednih 15 dana.

Ovi timovi mogu biti dopunjeni i novim članovima, a najavljena je mogućnost konsultovanja i međunarodnih stručnjaka iz ove oblasti.

Ekspertni i Pravni tim dužni su svaka tri mjeseca, posredstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, izvještavati Vijeće ministara BiH o radu i realizaciji zadataka i aktivnosti.

BOLJA SARADNJA GRANIČNIH POLICIJA BiH I SRBIJE U KORIST GRAĐANA

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o zajedničkim lokacijama na graničnim prijelazima i Prijedlog aneksa Sporazuma u vezi sa zajedničkom lokacijom na Graničnom prijelazu Ljubovija (novi most) – Bratunac (novi most).

Sporazumom o zajedničkim lokacijama na graničnim prijelazima dvije države želi se unaprijediti saradnja graničnih policija, te pojednostaviti i ubrzati obavljanje granične kontrole u korist građana.

Uspostavljanjem zajedničkih lokacija želi se omogućiti racionalnije korištenje resursa u kontroli prekograničnog saobraćaja između država, te efikasnije realizirati zajedničke mjere i planovi aktivnosti protiv ilegalnih migracija i svih oblika prekograničnog kriminala.

Prijedlogom aneksa Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Srbije o zajedničkim lokacijama na graničnim prelazima za zajedničku lokaciju na Graničnom prijelazu Ljubovija (novi most) – Bratunac (novi most) definirana je zajednička lokacija koja će biti na teritoriji BiH.

Prijedlog sporazuma i pratećeg aneksa bit će dostavljeni Predsjedništvu BiH u daljnu proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar sigurnosti.

REGIONALNI MEMORANDUMI O DIGITALNOJ TRANSFORMACIJI ZAPADNOG BALKANA

Vijeće ministara BiH razmotrilo je i uputit će Predsjedništvu BiH Informaciju Ministarstva komunikacija i prometa o učešću ministra komunikacija i prometa na Digitalnom samitu planiranom za 2. novembar 2020. godine u Tirani.

Ministar komunikacija i prometa, nakon što dobije saglasnost Predsjedništva BiH, trebao bi u Tirani u ime Bosne i Hercegovine potpisati dva memoranduma, i to Memorandum o razumijevanju o mapi puta za 5G digitalnu transformaciju šest ekonomija zapadnog Balkana, te Memorandum o razumijevanju o regionalnoj interoperabilnosti i uslugama povjerenja u regionu.

Potpisivanjem Memoranduma o regionalnoj interoperabilnosti stvaraju se uvjeti za jačanje regionalne saradnje i za podršku digitalnoj integraciji, te razmjeni informacija na otvoren, bezbjedan i pouzdan način, pri čemu se prioritet daje regionalnoj interoperabilnosti i digitalnim javnim uslugama.

Ciljevi Memoranduma o razumijevanju o mapi puta za 5G digitalnu transformaciju su unapređenje i razvoj digitalne integracije i transformacije na tapadnom Balkanu u skladu s ranije prihvaćenim međunarodnim obavezama u ovoj oblasti.

POKRENUTE AKTIVNOSTI ZA PROVOĐENJE PRIORITETA IZ MIŠLJENJA EK

Ministarstvo vanjskih poslova dostavit će Vijeću ministara BiH na usvajanje Prijedlog odluke o uspostavljanju radne grupe sastavljene od predstavnika nadležnih nivoa vlasti u BiH za izradu prijedloga zakona o razvojnoj i humanitarnoj pomoći Bosne i Hercegovine trećim zemaljama.

Na ovaj način prihvaćena je Inicijativa Ministarstva vanjskih poslova za pokretanje aktivnosti na provođenju prioriteta u okviru Poglavlja 30 (vanjski odnosi) iz Mišljenja Evropske komisije (EK), koji će dovesti do uspostavljanja politike razvojne saradnje i humanitarne pomoći.

IZMIJENJENA ODLUKA O NAKNADI ZA KORIŠTENJE RADIOFREKVENTNOG SPEKTRA U BiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o naknadi za korištenje radiofrekventnog spektra u BiH.

Na ovaj način uvodi se kategorija naplate po širini dodijeljenog radiofrekventnog spektra za sve satelitske sisteme proporcionalno, što podrazumijeva ujednačen pristup obračunu naknade prema zauzetosti spektra.

Prema Odluci, naknada za korištenje radiofrekventnog spektra u satelitskoj službi, zavisno od širine dodijeljenog spektra, načina dodjele i širine dijeljenog kanala, utvrđuje se na godišnjem nivou.

USVOJEN REVIDIRANI AKCIONI PLAN STRATEGIJE ZA REFORMU SEKTORA PRAVDE

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva pravde, u drugom krugu glasanja donijelo je Odluku o usvajanju revidiranog Akcionog plana Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini od 2019. do 2020. godine.

Akcionim planom definirani su aktivnosti i odgovorne institucije, rokovi i jasno definisani pokazatelji praćenja provođenja aktivnosti u strateškim oblastima pravosuđa, izvršenja krivičnih sankcija, pristup pravdi u BiH, podrška privrednom razvoju, pitanja koordinacije i evropskih integracija.

Opšti cilj Strategije je stvaranje zajedničkog reformskog okvira za institucije u sektoru pravde u BiH koji sadrži usaglašene prioritete za budući razvoj ovog sektora u cjelini, kao i realne reformske aktivnosti.

VMBiH PROVODI SPORAZUM O SARADNJI S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA U BiH

Na prijedlog Ministarstva pravde, donesena je Odluka o imenovanju članova Savjetodavnog tijela Vijeća ministara BiH za saradnju s nevladinim organizacijama, a s ciljem provođenja Sporazuma o saradnji između Vijeća ministara i nevladinih organizacija u BiH.

Savjetodavno tijelo broji sedam članova izabranih iz reda predstavnika nevladinih organizacija, akademske zajednice, medija i pojedinaca sa iskustvom u kreiranju, praćenju i provođenju javnih politika od značaja za stvaranje podsticajnog pravnog, institucionalnog i finansijskog okruženja za nevladine organizacije u BiH.

Članovi Savjetodavnog tijela ne primaju naknadu za svoj rad, a administrativno-tehničku podršku njihovom rada pružaće Sektor za pravnu pomoć i razvoj civilnog društva Ministarstva pravde.

Na današnjoj sjednici usvojen je i Izvještaj Ministarstva pravde o provođenju Sporazuma o saradnji između Vijeća ministara BiH i nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu.

IMENOVANA RADNA GRUPA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI CILJEVA ODRŽIVOG RAZVOJA

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP) BiH, donijelo je Odluku o imenovanju članova Radne grupe za realizaciju aktivnosti ciljeva održivog razvoja i izradu dokumenta strateškog okvira institucija BiH do 2030. godine.

Radna grupa je dužna u roku od šest mjeseci pripremiti i posredstvom DEP-a BiH Vijeću ministara BiH dostaviti dokument strateškog okvira institucija BiH za period do 2030. godine, u svrhu realizacije ciljeva održivog razvoja.

DATA SAGLASNOST ZA ZAPOŠLJAVANJE U GPBiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, dalo je saglasnost za popunu sedam upražnjenih radnih mjesta u Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine.

ZELENO SVJETLO ZA DRŽAVNU KOMISIJU ZA GRANICU BiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova i uz usvojenu korekciju na sjednici, donijelo je Odluku o osnivanju Državne komisije za granicu Bosne i Hercegovine, koja broji devet članova, s mandatom od tri godine.

Članovi komisije su predstavnici državnih ministarstava civilnih poslova, sigurnosti te vanjskih poslova, Republičke uprave za geodetske i imovinskopravne poslove Republike Srpske i Federalne uprave za geodetske i imovinskopravne poslova. Komisija je nadležna, između ostalog, za identifikaciju granice sa susjednim državama, sačinjavanje prijedloga za korekciju granične linije u skladu s Poslovnikom o radu, te pripremu prijedloga međudržavnih ugovora i drugih akata o graničnoj liniji sa susjednim državama.

Komisija podnosi izvještaj o radu Vijeću ministara najmanje dva puta godišnje.

IMENOVANI ČLANOVI ODBORA DRŽAVNE SLUŽBE ZA ŽALBE

Vijeće ministara BiH je, na prijedlog Nezavisne komisije za izbor članova Odbora državne službe za žalbe, imenovalo Enesa Obraliju i Darija Krstića za članove Odbora državne službe za žalbe, kao prvoplasirane kandidate s rang-liste, nakon okončane procedure javnog konkursa.

Vijeće ministara ranije je imenovalo jednog člana Odbora državne službe za žalbe, a nakon završene procedure javnog konkursa.

IMENOVANI DIREKTOR I ZAMJENIK DIREKTORA AGENCIJE ZA RAD

Vijeće ministara BiH imenovalo je Muamera Bandića za direktora i Suzanu Radinković za zamjenika direktora Agencije za rad i zapošljavanje BiH, kao prvoplasirane kandidate nakon završene procedure javnog konkursa i usvajanja izvještaja Komisije za njihov izbor – navodi se u saopćenju Vijeća ministara BiH.

(Fena)
Teme:

OSTAVITE KOMENTAR

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *