Naslovna Vijesti Ekonomija Blokiranje NATO puta: Šta su revizori utvrdili o knjiženju vojne imovine u BiH
Blokiranje NATO puta: Šta su revizori utvrdili o knjiženju vojne imovine u BiH
0

Blokiranje NATO puta: Šta su revizori utvrdili o knjiženju vojne imovine u BiH

0

Treba naglasiti da je Pravobranilaštvo RS-a ponovo zakočilo ovaj proces poručivši da Republika Srpska neće dozvoliti da nepokretna vojna imovina s njene teritorije bude uknjižena na BiH, čime je blokiran jedna od koraka na putu u NATO.

Kako su naveli državni revizori, odlukom Predsjedništva BiH o veličini, strukturi i lokacijama Oružanih snaga BiH definisane su 63 lokacije vojne namjene koje su perspektivne za OS BiH i koje trebaju biti knjižene kao vlasništvo ministarstva. Od toga 41 u Federaciji BiH i 22 u Republici Srpskoj.

“Međutim, još uvijek nije u potpunosti riješeno pitanje nadležnosti nad
nepokretnom perspektivnom vojnom imovinom čije rješavanje zavisi od političkih autoriteta u BiH. Principi o raspodjeli nepokretne perspektivne i neperspektivne vojne imovine dogovoreni su i potpisani 9. marta 2012. godine na sastanku predsjednika šest političkih stranaka u BiH i u toku su aktivnosti na realizaciji zaključaka koji obuhvataju perspektivnu i neperspektivnu vojnu imovinu”, navode revizori u svom izvještaju.

Inače, lideri stranaka koji su 2012. godine dogovorili knjiženje vojne imovine na državu tada su bili Zlatko Lagumdžija, Sulejman Tihić, Milorad Dodik, Mladen Bosić, Dragan Čović i Božo Ljubić.

Napominju i da je Pregledom odbrane, koji je usvojilo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, utvrđeno 57 lokacija perspektivne nepokretne vojne imovine.

Pravobranilaštvo BiH je do sada uknjižilo 33 perspektivne lokacije u zemljišno-knjižne evidencije.

“Zaključno s krajem 2018. godine u ministarstvu se još uvijek nalaze 24 neperspektivne vojne lokacije, od kojih je 12 spremno za predaju vladama
entiteta. U 2018. godini nije predana nijedna neperspektivna lokacija, a početkom 2019. godine je jedna lokacija predana Vladi Federacije BiH. Iako je ministarstvo proteklih godina poduzimalo brojne aktivnosti u vezi s procesom predaje nepokretne neperspektivne imovine, realizacija ove aktivnosti teče izuzetno sporo i ne zavisi samo od ministarstva, već prvenstveno zavisi od zainteresiranosti entitetskih vlada za preuzimanje ovih objekata”, naveli su revizori.

Neriješeno pitanje nepokretne perspektivne i neperspektivne imovine je, kažu, dugogodišnji problem koji značajno opterećuje ministarstvo, a njegovo rješavanje ne zavisi samo od ministarstva, već i od drugih nadležnih institucija Parlamentarne skupštine BiH, Predsjedništva BiH, Pravobranilaštva BiH i vlada entiteta, kao i od dogovora političkih autoriteta.

Ministarstvo u Izvještaju o radu navodi da je proces implementacije sporazuma u znatnoj mjeri usporen zbog nepostizanja političkog dogovora po pitanju statusa vojne imovine. Ministarstvo nema mehanizme da implementira spomenuti sporazum.

“Ova problematika, koja je jedan od segmenata opće problematike državne imovine, ima veliki značaj s aspekta registracije imovine, vlasništva i evidentiranja u poslovne knjige ministarstva te popisa stalnih sredstava i imovine, što sve skupa za posljedicu utječe na tačnost i pouzdanost finansijskih izvještaja ministarstva. Neriješeno pitanje i sporost u preuzimanju nepokretne neperspektivne imovine od vlada entiteta BiH utječu na povećane troškove ministarstva, s obzirom na to da Ministarstvo mora angažovati dodatna sredstva i osoblje na čuvanju i održavanju velikog broja objekata koji prema sporazumu pripadaju entitetima”, ističu revizori.

Dodaju da nije donesen Zakon o državnoj imovini i nije donesen detaljan sporazum o raspolaganju pravima i obavezama na nepokretnoj neperspektivnoj imovini u dijelu upravljanja tom imovinom.

Napominju da su, u vezi s ovim pitanjem, predsjedavajući Vijeća ministara BiH i premijeri entitetskih vlada, potpisali i Sporazum o osnovnim principima za rješavanje pitanja nepokretne i pokretne imovine koja će i dalje služiti za potrebe odbrane, od 12. jula 2007. godine.

Ova imovina još uvijek nije iskazana u poslovnim knjigama ministarstva u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardom 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema. Popisne komisije Oružanih snaga BiH su popisale svu nepokretnu perspektivnu imovinu s podacima o veličini, spratnosti, lokaciji, namjeni i korisniku objekta. Dakle, usljed neiskazivanja ove imovine u poslovnim knjigama ministarstva, pozicija stalnih sredstava u bilansu stanja je potcijenjena za nepoznat iznos. Neiskazivanje imovine u poslovnim knjigama predstavlja problem i sa stajališta evidentiranja investicijskih ulaganja, sanacije i rekonstrukcije na neuknjiženim objektima”, ističe se u izvještaju.

Poručuju da je u saradnji s Pravobranilaštvom BiH potrebno iskoristiti sve pravne lijekove i mehanizme kako bi se po istom principu na cijeloj teritoriji BiH ishodio upis prava vlasništva nad predmetnim nekretninama u korist Bosne i Hercegovine.

(Klix)

OSTAVITE KOMENTAR

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *